ช่วงไหนจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการได้เล่น และเรียนรู้โลกกว้างอย่างอิสระได้เท่าวัยเด็กคงจะไม่มี เด็กๆ เป็นวัยที่พร้อมสนุกสนานกับทุกนาทีของชีวิต พ่อแม่ควรสนับสนุนลูกๆ ให้ได้เล่นอย่างมั่นใจ ไม่กลัว พร้อมลุยไปด้วยกันกับเขา การได้ออกไปทำกิจกรรม หรือเล่นกีฬาแบบท้าทายนอกบ้าน นอกจากจะได้ส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย พัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว ยังเป็นการได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ได้เรียนรู้ความเสี่ยง หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น และลูกจะเข้มแข็งขึ้น มั่นใจขึ้นกว่าการที่เราดูแลลูกอย่างห่วงประคบประหงมมากเกินไป ที่สำคัญยังช่วยบ่มเพาะนิสัยรักการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพด้วยนะคะ