เปิดวาทะประวัติศาสตร์ "เจ้าฟ้าหญิง" แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาของสตรีสยาม


 

“ ของประดับถ้าไม่รู้จักเก็บรักษาก็สูญหายได้

แต่วิชาความรู้นั้นติดตัวไปตลอดชีวิต ”

 

           เป็นพระดำรัสของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่ง แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงนำสตรีไทยก้าวล่วงเข้าสู่ความเป็นสตรียุคใหม่ด้วยการศึกษา