เปิดกรรมวิธีในการเลี้ยงพระศพ "ถวายรูด" เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

“ถวายรูด”กรรมวิธีในการเลี้ยงพระศพ


                            เรื่องของพระศพ หรือศพบรรดาศักดิ์นั้นเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะโดยส่วนใหญ่นั้นศพของผู้วายชนม์เหล่านี้จะได้รับพระราชทานโกศสำหรับใส่ศพ และในบางศพนั้นก็จะเก็บไว้นานพอสมควร บางรายเก็บไว้นาน 2-4 ปี ในส่วนของศพพระราชวงศ์นั้นก็เช่นเดียวกันที่มักจะเก็บพระศพไว้นาน สืบเนื่องจากในอดีตหากจะพระราชทานเพลิงพระศพพระราชวงศ์ชั้นสูงนั้นจะต้องรอพระราชทานเพลิงในฤดูแล้ง เพราะท้องสนามหลวงในฤดูฝนนั้นจะเต็มไปด้วยน้ำ และนาหลวงสำหรับปลูกข้าว พอเข้าฤดูหนาวจึงเริ่มก่อสร้างพระเมรุเพื่อให้ทันพระราชทานเพลิงก่อนฝนใหม่จะมา ดังนั้นจึงต้องมีกรรมวิธีบางอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงพระศพให้อยู่ได้นานขึ้น โดยปราศจากกลิ่นรบกวน เพราะในอดีตไม่มียาฟอร์มาลีนกันศพเน่าเสีย หรือสารเคมีเพื่อให้ศพแห้งไปเองเหมือนดั่งในปัจจุบัน