เปิดบันทึกส่วนพระองค์ เผยความในพระทัยที่มีต่อ "เจ้าจอมแห่งราชสำนักฝ่ายใน" เรื่องที่ไม่มีผู้ใดเคยรู้มาก่อน


 

“ ฝันถึงก็ฝันถึงเจ้าร่ำไป ไม่ช้าอีกเท่าไรจะได้พบ ”

 

          ข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีมาพระราชทานเจ้าจอมท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นที่รักของพระองค์ ขณะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๕๐