เปิดตำนานรัก ๓ เศร้าของ "เจ้าฟ้าสยาม" แห่งราชวงศ์จักรี เรื่องที่เราควรรุ้


 

 

 

" ที่จริง การแต่งงานนั้นน่ะ ไม่ได้ดีจริงๆ อย่างที่เราคิดกัน "

 

พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่ตรัสกับหม่อมเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรี