เปิดพินัยกรรม ที่ดินต้องคำสาป "วังเพ็ชรบูรณ์" เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

นอกจาก วังหน้าหรือพระบวรราชวัง ที่เป็นที่ประทับของ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่มีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับ อาถรรพ์และคำสาปแล้วนั้น ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานมาช้านาน นั่นคือ

"วังเพชรบูรณ์"