เปิดตำนานรัก ๓ เศร้า "เจ้าหญิงแห่งสยาม" ผู้เป็นที่รักแห่งพระมงกุฎเกล้าฯ (ตอนจบ) เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

" ลาภยศเหมือนบทละครเล่น

สัตย์ธรรมนั้นเป็นแก่นสาร

เมื่อเบียฬเพียรผดุงปรุงญาณ

เบิกบานกรุณาอารีย์ "

 

                เป็นบทกลอนพระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระบิดา ได้ประทานบทกลอนปลอบพระทัยพระนางเธอลักษมีลาวัณ ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับ พระสุจริตสุดา ธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2464