เปิดตำนานรัก ๓ เศร้า "เจ้าหญิงแห่งสยาม" ผู้เป็นที่รักแห่งพระมงกุฎเกล้าฯ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

" อันพระองค์ทรงฝากพระชีพไว้          หม่อมฉันขอรับใส่ในดวงจิต
อีกทรงฝากความสุขทุกชนิด           ขอถวายไม่คิดขัดจำนง
อะไรเป็นความสราญวานรับสั่ง        จะถวายได้ดังพระประสงค์
ขอแต่เพียงทรงเลี้ยงให้เที่ยงตรง      อย่าผลักส่งเข้าขังวังหลวงเอย. "

 

               กลอนบทนี้เป็นพระนิพนธ์ของ พระนางเธอลักษมีลาวัณ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6เมื่อครั้งถวายตัวเป็นนางใน และรับหมั้น