เกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆ ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจีน ต้นกำเนิดของเผ่า "แมนจูเรีย"


 

             พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจีน เหนือมณฑลเหลียวตง (ปัจจุบันเรียก "เหลียวหนิง") ขึ้นไป ตอนเหนือของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นดินแดนที่เรียกว่า "แมนจูเรีย" ซึ่งต่อมาเผ่านี้สามารถชนะและชิงบังลังก์แห่งราชวงศ์หมิงได้สำเร็จ ภายหลังได้สถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ นามว่า "ราชวงศ์ชิง" ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายแห่งอาณาจักรจีนอันยิ่งใหญ่