สาเหตุแห่งสงครามอินโดจีน(เหตุการณ์หลังจาก ร.ศ.112) ที่คนไทยต้องรู้


ฝรั่งเศสเข้าคุกคามไทยในปี ค.ศ. 1907 และได้ยึดดินแดนของไทยไปทั้งหมด 5 ครั้งทำให้ไทยเสียดินแดน คิดเป็นพื้นที่ 467,500 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ประเทศลาวและเขมรในปัจจุบัน ทำให้ดินแดนของไทยลดลงไปครึ่งประเทศ