เปิดโศกนาฏกรรมตำนานความรัก "เจ้าหญิงแห่งวังบูรพา" ผู้ถวายชีวิตแด่ความรัก เรื่องที่เราทุกคนควรรู้


 

เขาไม่รักเราแล้วหนอ...พ่อจะเลี้ยง

ถึงเวียงวังเราก็มี...ที่อาศัย

เขาไม่รักเราแล้ว...ก็แล้วไป

จะไปรักเขาไย...ให้ป่วยการ

 

           เป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงเศร้าเสียพระทัยหลังการสิ้นชีพิตักษัยของพระธิดาอันเป็นที่รัก