เปิดพงศาวดารกระซิบ... "โศกนาฏกรรมความรักของเจ้าหญิงแห่งสยามประเทศ" เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

 

" เหมือนสายฟ้าฟาด เพราะคงไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนว่า

จะเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ภายในราชสำนัก "

 

          ภายหลังจากเกิดเหตุแล้ว เจ้านายสองพระองค์คือ สมเด็จฯกรมพระภาณุพันธ์วงศ์วรเดช และกรมหลวงเทวะวงศ์ รีบเสด็จไปเมืองเพชรบุรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง