เปิดเมนูอาหารวันอภิเษกฯ ของสมเด็จย่าและพระบรมราชชนก เมนูจัดเลี้ยงเมื่อ ๙๖ ปีที่แล้ว เรื่องที่ทุกคนควรรู้


                 

                นับเป็นบุญตาอย่างยิ่งเมื่อได้มีการเปิดเผย ภาพเมนูอาหาร ในวันอภิเษกสมรส ระหว่าง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยเรื่องราวดังกล่าวมีบันทึกไว้ในหนังสือ “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” (เย็นศิระเพราะพระบริบาล) โดย “ลัดดาซุบซิบ” ใจความว่า