เปิดตำนานพระบวรราชวัง "ที่ประทับของพระยุพราช" ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

“ เออ อยู่ดีๆ ก็ให้มาเป็นสมภารวัดร้าง ”

 

         เป็นพระราชปรารถในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่มีพระเกียรติยศเสมอเหมือนพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่ง และพระราชทานพระบวรราชวังให้เป็นที่ประทับ ซึ่งในขณะนั้นพระบวรราชวังอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมทั้งวัง