เล่าเรื่องพระองค์ท่านผ่านคนตัวจิ๋ว


 

          ด้วยความอาลัยของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฟซบุ๊กเพจ Kontuajew (คนตัวจิ๋ว) ของสุชาณัฐ ชิดไทย ศิลปินถ่ายภาพที่นำหุ่นปั้นคนตัวจิ๋วมาจัดวางบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างน่าสนใจมายาวนานกว่า 3 ปี คือหนึ่งในตัวแทนชาวไทยที่บอกเล่าเรื่องราว พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านพร้อมบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและตัวอักษรอย่างน่าประทับใจ ในทุกๆ วันผ่านเพจ Kontuajew