เปิดรั้วราชสำนักฝ่ายใน "เจ้าฟ้าหญิง" แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามที่สุดแห่งแผ่นดินสยาม


 

 

“ ลูกพ่องามเหมือนเทวดา ”

 

           เป็นพระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรัสกับกรมหลวงพิชิตปรีชากร (พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล) พระเจ้าน้องยาเธอที่โปรดปรานยิ่งพระองค์หนึ่ง เรื่องที่สมเด็จพระบรมพระเชษฐาและพระราชอนุชาคู่นี้ทรงแข่งขันจนเกิดมีการแพ้ชนะกันขึ้นนั้น คือเรื่องการมีลูกสาวสวย