เปิดพระราชบันทึกใน ร.๕ เผยความในพระทัยที่มีต่อ "พระอนุชาคู่ราชบังลังก์" แห่งราชวงศ์จักรี


 

 

“ คิดถึงเหลือที่จะคิดถึงแล้ว ไม่มีใครได้ดังใจเหมือนเธอ ”

 

             เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีถึงพระอนุชาที่ทรงไว้พระทัยมากที่สุด เมื่อครั้งทรงพระประชวรหนักอันเนื่องจากความกังวลพระราชหฤทัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒