"ถึงชาวโคราช" รับสั่งจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


 

“เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว และก็จะเป็นตลอดไป” รับสั่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพสกนิกร...