"อ้วน"ชี้เหตุเพืี่อไทยโดนหลายคดี เพราะกระบวนการยุติธรรมผิดปกติ!


 

 

"ภูมิธรรม" ระบุกระบวนการยุติธรรมผิดปกติ ทำคนของพรรคเพื่อไทยโดนเล่นงานหลายคดี โวากหญ้ายังไว้ใจ ไม่เชื่อจ่อทิ้งพรรค