เรื่องราวปฏิหาริย์ พ่อท่านคล้ายคุยกับงูเจ้าที่ตอนสร้างสะพาน


 

ปฏิหาริย์ พ่อท่านคล้าย

    พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระเกจิผู้โด่งดังจากดินเเดนทักษิณา ท่านคือพระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีประวัติชีวิตที่น่าสนใจเป็นยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความอภินิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นเรื่องเล่าขานในบรรดาลูกศิลย์ลูกหา เเละผู้ที่เสื่อมใสศรัทธาในตัวองค์ท่าน เรื่องราวมากมายที่ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้นั้นได้เเสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่ท่านได้สร้างไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนที่นำความเจริญ เเละสร้างวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับชาวบ้าน 
    พ่อท่านคล้ายนั้น นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องวาจาสิทธิ์แล้วเรื่องความเมตตาต่อชนทุกหมู่เหล่าไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ท่านถือปฏิบัติพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นธรรมข้อสำคัญในการดำรงชีวิตและยังได้ชื่อว่าเป็น "หมอเทวดา" สามารถรักษาอาการป่วยไข้ที่หมอทั่วไปรักษาไม่ได้ให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านรักษาด้วยพลังจิต โดยการอาบน้ำมนต์แผ่เมตตาให้ และใช้ยาสมุนไพรได้หายชงัดจนชาวบ้านทั่วไปยกย่องท่านเป็น "เทพเจ้าของชาวฉวาง"ไม่เพียงเท่านี้ พ่อท่านคล้ายยังเป็นพระนักพัฒนา นำความเจริญต่าง ๆ มาสู่ท้องถิ่น และพระพุทธศาสนาไม่น้อยทีเดียวจนไม่สามารถรวบรวมนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งได้หมดสิ้น ทั้งที่เกี่ยวกับศาสนสถาน และที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป