เปิดวาทะประวัติศาสตร์แห่ง "พระบรมราชินี" ผู้กล้าหาญต่อคณะราษฎร เมื่อปี ๒๔๗๕ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

" เข้าไปตายก็ไม่เป็นไร ต้องมีศักดิ์ศรีมีสัจจะ "

 

             เป็นพระราชดำรัสตอบของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามความเห็น ครั้งคณะราษฎร์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕