“กรธ.” เปิดรับฟังความเห็นทำกฎหมายลูก


 

“โฆษก กรธ.” เชิญชวน ปชช. ส่งความเห็น เขียนกฎหมายลูกผ่านเว็บไซต์-จม. หวังได้ข้อมูลทำกฎหมายลูกเพิ่มเติม