เริ่ม! 4 พ.ย.นัดถอดถอนสส.เพื่อไทย


 

       สองอดีต สส.พรรคเพื่อไทยระทึก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดลงมติถอดถอนหรือไม่ ปมเสียบบัตรแก้ร่างรธน. วันที่ 4 พ.ย

       การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมพิจารณาถอดถอนนายอุดมเดช รัตนเสถียร กรณีสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มา สว. ซึ่งเป็นขั้นตอนซักถามของคณะกรรมาธิการซักถาม