สถานการณ์"ราคาข้าว"เสื่อมทรุด ชูนาม"ยิ่งลักษณ์-ลายจุด"โดดเด่น


 

         ไม่ว่า “ปัจจัย” อันทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำจนถึงระดับ กิโลกรัมละ 6 บาทมาจากอะไร
แต่”ผลสะเทือน”ครั้งนี้ “ล้ำลึก”