เปิดพระราชประเพณี "นางร้องไห้" เสียงร้องสุดท้ายก่อนส่งเสด็จฯสู่สวรรคาลัย


 

 

" แม่เสียงเพราะเอย 
น้ำเสียงเจ้าเสนาะ 
เหมือนหนึ่งใจพี่จะขาด 
เจ้าร้องลำนำ ยิ่งซ้ำพิศวาส 
พี่ไม่วายหมายมาด 
รักแม่เสียงเพราะเอย "

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานแด่เจ้าจอม

"ผู้มีแก้วเสียงชั้นเอก" แห่งกรุงรัตนโกสินทร์