วิเคราะห์!! โอกาส การเมือง จาก “การเลือกตั้ง” เร็ว โอกาส ของคสช.


 

       วิเคราะห์การเมือง

       มี “ความคาดหมาย” 1 ในทางการเมืองที่เริ่มขึ้นอย่าง “เหลือเชื่อ” และแทบจะ “เป็นไปไม่ได้” เลยในทางการเมือง แต่แปลกที่เริ่มมีคนเชื่อมากยิ่งขึ้น

นั่นก็คือ ความคาดหมายในเรื่อง “การเลือกตั้ง”

       ระยะหลัง เริ่มมีความคาดหมายในลักษณะที่ว่า มีแนวโน้มที่ “คสช.” อาจจะเลื่อนระยะเวลาของการเลือกตั้งให้เร็วขึ้น

ที่ว่าภายในปลายปี 2560 อาจ “เร็ว” กว่านั้น

       “ความเชื่อ” นี้เริ่มจาก ความคาดหมาย เริ่มเผยแพร่เบื้องต้นในแวดวงของ “โซเชี่ยลมีเดีย” แล้วก็ค่อยกระจายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

ยังไม่มีเสียงรับรองจาก “นักการเมือง” ยังไม่มีเสียงรับรองจาก “คสช.”

แต่มีลักษณะอันทำให้ “น่าเชื่อว่า” ข้อคาดหมายนี้จะมีคำตอบภายในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงตอบรับ

ทำไม