เช็คดวง 12 ราศี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559


 

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้งานยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้งานหนักและเคร่งเครียด อาจมีอุปสรรคและความขัดแย้งในงานเพิ่มขึ้นด้วย เรื่องงานท่านมีโอกาสสร้างผลงานได้น้อยลง แต่การประสานประโยชน์จะทำได้ง่ายขึ้น ผู้อาวุโสกว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนให้ท่านมีรายได้พิเศษ เครดิตของท่านจะดีขึ้นอย่างไม่มีข้อกังขาใดๆ

 

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้จะมีญาติพี่น้องขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านจะเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ยุ่งยากให้แก่พวกเขาเหล่านั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นในสังคมเดียวกันจะไม่เป็นผลร้ายแก่ท่านเลย ไม่ว่าจะมีปัญหามากหรือน้อยจะมีผู้หวังดีคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ โดยผู้ช่วยเหลือจะช่วยท่านตลอดรอดฝั่งด้วยความจริงใจ

 

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านจะหากินคล่องขึ้น โอกาสที่จะได้ลาภหรือผลกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้นด้วย ถ้าท่านไม่ได้ขายทรัพย์สินส่วนตัวก็มีโอกาสจะได้ค่านายหน้า งานประจำหรือกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่านมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถให้ประจักษ์แก่หมู่คณะได้อย่างเต็มที่