เปิดหน้าประวัติศาสตร์ "เจ้าชายผู้อาภัพ" แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

"ไหนใครๆ ว่าฉันมีบุญจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน"

"ทำไมถึงเป็นเช่นนี้"

 

เป็นพระปรารภใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้าชายพระองค์หนึ่ง แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

ขณะประชวรหนักใกล้เสด็จทิวงคต