เรื่องราว และ ปฎิหารย์ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้


 

เรื่องราว และ ปฏิหารย์ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

  หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หรือ สมเด็จเจ้าพะโค๊ะ เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้สมญาว่า "หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ประวัติอันพิสดารของท่านมีเล่าสืบกันมาไม่รู้จบสิ้น ยิ่งนานวันยิ่งซับซ้อนและขยายวงกว้างออกไปกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างฝังใจ
    ซึ่งในสมัยนั่นไม่มีการสร้างวัตถุมงคลใดๆ การสร้างวัตถุมงคล มาสร้างขึ้น ใน สมัยของ พระครูวิสัยโสภณ หรือ หลวงปู่ทิม วัดช้างให้ อกำเนิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2455 ที่บ้านนาประดู่ จ.ปัตตานี ช่วงเยาว์วัยได้ศึกษาร่ำเรียนกับพระครูภัทรภรณ์โกวิท (พระแดง ธัมมโชโต) พออายุได้ 18 ปีบวชเป็นสามเณร และเมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทที่วัดนาประดู่ ได้รับฉายา "ธัมมธโร" จำพรรษาได้ 2 พรรษา ก็เดินทางไปศึกษาที่สำนักวัดมุจลินทวาปีวิหาร แล้วจึงกลับมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดนาประดู่ จนปี พ.ศ.2484 ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้างให้ จนได้เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2493 และได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในปี พ.ศ.2509 ท่านมรณภาพใน พ.ศ.2512 สิริอายุ 57 ปี พรรษา 36