คำพ่อสอน บทที่ ๒๑


 

คำสอนของพ่อ ที่พระทรงมีแต่ความรักและความห่วงใยทุกข์สุขของลูกๆทุกคน