"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในไทย 70 เส้นทางตามรอยพระบาทและโครงการ 84 Perspectives of Thailand


 

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในปี 60 ททท.จะปรับแผนการทำตลาดท่องเที่ยวในประเทศใหม่ จากเดิมที่จะเน้นการโปรโมทการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค จะเปลี่ยนไปเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เน้นการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งจะช่วยให้ตอกย้ำให้เห็นว่า คนไทยโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ ดูแลพวกเรามาตลอด 70 ปี