พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานสูตรอาหาร เครื่องดื่ม และเทคนิคบำรุงสุขภาพ ส่วนพระองค์


 

              พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานสัมภาษณ์นิตยสารแอล ไทยแลนด์ (ELLE Thailand) ฉบับเดือนเมษายน ถึงแรงบันดาลพระทัยในการรักษาสุขภาพ แนวทางในการออกกำลังกาย การเสวยอาหารสุขภาพ การดูแลพระพักตร์ และพระวรกาย รวมไปถึงเทคนิคการดูแลพระองค์เองที่ไม่เคยรับสั่งที่ไหนมาก่อน