‘เหรียญทรงผนวชพลังแผ่นดิน’ปี ๒๕๕๗


 

เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้กำหนดจัดกิจกรรมและเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

ในโอกาสมหามงคลนี้ คณะกรรมการโดยนายธวัชชัย ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ประธานโครงการ ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสร้าง “เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแผ่นดิน” ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ บริจาคโรงพยาบาลสงฆ์