เกรซ กาญจน์เกล้า ฉลองวันเกิดด้วยการทำดีเพื่อพ่อ


 

                 นักแสดงสาว เกรซ กาญจน์เกล้า ฉลองวันเกิดปีที่ 28 ด้วยการทำดีเพื่อพ่อ แจกอาหารประชาชน ณ ท้องสนามหลวง