รมว.พลังงาน นำผู้บริหาร ข้าราชการ ออกกำลังกายสร้างสุขภาพแข็งแรง


 

ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีบัญชาให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงของร่างกาย โดยมีการนัดหมายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป