"ซัมซุง" ยืนยันแนวคิดแยกตัวเป็น 2 บริษัท ชี้ช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น


 

           บริษัทซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ ยืนยันว่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะแยกบริษัทออกเป็น 2 บริษัท หลังเจอแรงกดดันจากนักลงทุนให้ซัมซุงแบ่งบริษัทออกเป็นบริษัทที่ถือหุ้นและหลักทรัพย์ กับบริษัทที่ประกอบกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทในภาพรวม