7 พฤติกรรมโซเชียลของคุณที่ "เป็นอันตราย" ต่อลูก ไม่รู้ตัว


 

            ตอนนี้อะไรๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน กลายเป็นว่าเราต้องบอกโลกโซเชียลกันหมด ทั้งเรื่องที่จำเป็นและไม่จำเป็น รวมถึงเรื่องของลูกด้วย  ยิ่งงานอวดลูกนั้น เชื่อเหลือเกินว่าคุณแม่หลายคนต้องทำกันเป็นประจำ แต่อาจไม่เคยรู้เลยว่า งานอวดลูกผ่านโซเชียลเหล่านี้อันตราย และเสี่ยงแก่การนำภัยร้ายเข้ามา ซึ่งอาจ เป็นอันตราย กับทั้งคุณและลูกได้!