นิด้าโพลปชช.มองทรัมป์จะกีดกัน "การค้าไทย" มากขึ้น


 

นิด้าโพล ประชาชนมอง โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีนโยบายกีดกันทางการค้ามากขึ้น และส่งผลทางลบต่อการส่งออกของไทย

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยรู้สึกอย่างไรกับโดนัลด์ ทรัมป์” ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ย. 59 จากประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง และกำลังจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่