ดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับกินอาหารขยะ!


 

                 ผลการศึกษาของสภามะเร็งแห่งรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเอง เช่นเดียวกับการบริโภคอาหารขยะ