ปิงปองกีฬาแห่งความคล่องแคล่ว


 

นับได้ว่าเป็นกีฬาสันฑนาการอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นกันเพื่อสร้างความสนุกสนานเฮฮาและเป็นกีฬาที่สร้างความท้าทายอีกแบบที่ผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบและความคล่องแคล่วของร่างกายให้เป็นประโยชน์เพราะเราต้องตีลูกปิงปองที่อีกฝ่ายส่งมาให้เราลูกปิงปองจะไม่มาคงที่ตลอดเวลาหรอกนะอาจจะมาซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วแต่อีกฝ่ายจะตีกลับมาเราต้องตั้งรับลูกปิงปองให้ได้ทัน