ชาวนาเปรูฟ้องเรียกค่าเสียหายจากธุรกิจพลังงานเยอรมันทำอากาศเสีย


 

ชาวนาเปรู ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก RWE ธุรกิจพลังงานรายใหญ่ของเยอรมนี ด้วยเหตุที่ว่า ธุรกิจดังกล่าว มีส่วนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เทือกเขาแอนติสเกิดความร้อน จนส่งผลกระทบต่อชิวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา