ญี่ปุ่นแต่งตั้งเซเลอร์มูนเป็นทูตต่อสู้ซิฟิลิส


 

          "เซเลอร์มูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์ จะลงทัณฑ์แกเอง!" ตัวการ์ตูนในดวงใจผู้คนทั่วโลก ถูกเลือกเป็นทูตรณรงค์สร้างความตระหนัก และความสำคัญในการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน