แม่น้ำแยงซีเกียงมีหมอกลอยปกคลุมทั่วทั้งผิวน้ำ งดงามราวทั้งเมืองลอยอยู่บนเมฆ


 

กระแสลมหนาวที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจีน ทำให้น้ำใน เมืองอู่ฮั่น เกิดปรากฎการณ์น่าตื่นตะลึงขึ้น เมื่อมีละอองน้ำลอยปกคลุมทั่วทั้งพื้นผิวน้ำ งดงามราวกับเมืองทั้งเมืองลอยอยู่บนเมฆหมอกกลางอากาศ