สาวยอดกตัญญู ยอมอุทิศทั้งชีวิตเพื่อพ่อ ใช้ 2 เท้าเป็นที่รองให้พ่อเหยียบเดินทุกวัน


 

          สาวยอดกตัญญู ยอมอุทิศทั้งชีวิตเพื่อพ่อ ใช้ 2 เท้าเป็นที่รองให้พ่อเหยียบเดินทุกวัน