“ทรู”เทรนผู้ประกอบการอีสานด้านไอที เสริมศักยภาพแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ


 

          ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ทรู จัดสัมมนา “เปิดแนวคิด เพื่อพัฒนาธุรกิจแบบผู้นำ” เสริมกลยุทธ์ด้วยไอทีให้ผู้ประกอบการอีสาน หวังเสริมศักยภาพธุรกิจและโอกาส ให้ธุรกิจท้องถิ่นแข่งขันได้ในกลุ่มอาเซียนและต่างประเทศ