“ทรัมป์” ปฏิเสธ ไม่ยอมรับผู้สนับสนุนที่นิยมนาซี


 

"โดนัลด์ ทรัมป์" ปฏิเสธ ไม่ยอมรับผู้สนับสนุนที่นิยมนาซี กล่าวประณามคนกลุ่มนี้ด้วย