พีระศักดิ์ เปิดโครงการสนช.ช่วยขายข้าว


 

'รองฯ พีระศักดิ์' เปิดโครงการ สนช. ช่วยขายข้าว ช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานเปิดโครงการซื้อข้าวเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนหรือให้เป็นของฝากหรือแจกผู้ยากไร้ ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ณ สนามหลวงจัดขึ้น