อดีตนายกสมาคมชาวนาจี้รัฐบาลตรวจข้าวต่างด้าวเข้าไทย


 

          พระนครศรีอยุธยา-อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยหวั่น "ข้าวหอมมะลิต่างด้าว" ทะลักเข้าไทยเป็นเรื่องจริง จี้รัฐบาลเร่งตรวจสอบ