เปิดหน้าประวัติศาสตร์ "เจ้าจอมมารดา" ผู้ปลดแอกอิสรภาพให้ชาวสยาม เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

"...เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นเป็นศิษย์ที่มีความขยันหมั่นเพียรและมาเรียนเสมอมิได้ขาด ผิดกับผู้หญิงอื่น ๆ ที่เรียนบ้างหยุดบ้าง..."

 

               เจ้าจอมมารดากลิ่น ปรากฏอยู่ในงานเขียนของ แอนนา ลีโอโนเวนส์ ครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักสยาม โดยงานเขียนของลีโอโนเวนส์ได้ให้มุมมองในตัวของเจ้าจอมมารดากลิ่นที่แตกต่างออกไปจากเจ้าจอมท่านอื่น ซึ่งท่านเจ้าจอมผู้นี้เองที่เป็นจุดเริ่มของการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศ นั่นก็คือ "การเลิกทาส"