โรคจาก `น้ำแข็ง` อันตราย ติดต่อง่าย?


 

จากกรณีมีการแพร่คลิปวิดีโอร้านอาหารแห่งหนึ่งนำน้ำแข็งที่ลูกค้ากินไม่หมดมาเทรวมกับน้ำแข็งที่ยังไม่ได้ใช้งาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลในเรื่องของโรคติดต่อที่อาจจะปนมากับน้ำแข็งเหล่านั้น ในขณะที่ฝั่งแม่ค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหา เรื่องนี้จึงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำกรณีนี้มาถอดบทเรียนทางด้านสาธารณสุข โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในทางทฤษฎีแล้วมีโอกาสติดโรคติดต่อจากการกินน้ำแข็งได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ยาก หลัก ๆ จะมีเชื้อ "ไวรัสตับอักเสบเอ" (Hepatitis A) ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีไข้ ปวดเนื้อครั่นตัว ตัวเหลือง ตาเหลือง สามารถหายได้เองแทบไม่ต้องรักษาอะไรมาก แต่ก็มีบางกรณีอาการรุนแรงทำให้ตับวาย และเสียชีวิตได้